Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Gliwicach

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach,             ul. o .Jana Siemińskiego 6, 44-100 Gliwice, reprezentowana przez Dyrektora Placówki
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych:
- Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
- Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.
b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie           z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
- sprostowania swoich danych,
- usunięcie danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą,
- sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.
9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
10. Podane dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
11. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest:
Anna Pielok, adres e-mail: annapielok@op.pl liczba odsłon strony: 544 
Logo Samorządu Gliwice

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Gliwicach, ul. o. Jana Siemińskiego 6, 44-100 Gliwice

tel. 32/2313123, faks 32/2313123

sekretariat@psm.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP